Михаљ Њилаш, покрајински секретар Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 25.априла 2019. године представио је пројекте инвестиционих улагања у оквиру којих се финансира односно суфинансира реконструкција, адаптација, санација и инвестиционо одржање објеката образовно-васпитних установа на територији АП Војводине.

Наша школа добила је финансијска средства за санацију мокрих чворова

  Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице доделио је средства за укупно 48 корисника, међу којима је и наша школа. Укупан износ додељених средстава за кориснике прелази милијарду динара. Добијена средства ће бити искоришћена за санацију санитарног чвора у нашој школи.


  Посетили су нас: државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе Иван Бошњак, покрајински посланик Александар Ђедовац и председник општине Бачка Паланка Бранислав Шушница.

Важан састанак у циљу подршке развоју наше школе

  На састанку, поред вршиоца дужности директора Ивеља Снежане били су присутни и секретар школе Марко Батес, члан школског одбора Славуј Милић, као и шеф практичне наставе Петар Савић. Том приликом присутни су обишли школу, вд директор је представила активности које су у плану како би се реновирала школа и оне које су већ покренуте у циљу побољшања стања школе. На састанку постигнут је и договор да ће сви будући пројекти које покрене школа бити подржани од стране општине Бачка Паланка.
Састанак је одржан у петак 29. марта 2019. године.


Страна 6 од 6