Електротехничар информационих технологија - оглед
Резултати са испита за проверу стручно теоријских знања
Резултати са практичног дела матурског испита (Програмирање и Веб програмирање)


Администратор рачунарских мрежа
Резултати са испита за проверу стручно теоријских знања


Електротехничар информационих технологија


Администратор рачунарских мрежа


СПИСАК ПИТАЊА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ - ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ