МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТИ 2024

Електротехничар информационих технологија
Резултати матурског испита
15. јун 2024.


Администратор рачунарских мрежа
Резултати матурског испита
15. јун 2024.


Електротехничар процесног управљања
Резултати матурског испита
15. јун 2024.


Техничар за компјутерско управљање CNC машина
Резултати матурског испита
15. јун 2024.


Механичар моторних возила и Бравар - Заваривач
Резултати завршног испита
15. јун 2024.