Предавање „Прилагодимо се климатским променама“

Колико је отпорна микроклима Бачке Паланке?

  Светска организација за природу WWF, у сарадњи са Министарством енергетике, рударства и заштите животне средине, организовала је предавање на тему  „Прилагодимо се климатским променама“  22.10.2019. године у Бачкој Паланци.

       Ученици наше школе: Борис Августинов, Дамјан Краљ, Давор Фодора, Дејан Полић и Андрија Калић из одељења I-1  присуствовали су предавању и кроз радионице активно учествовали у дефинисању препорука за укључивање мера прилагођавања на климатске промене у стратегије и просторно-планску документацију.


       Уводно предавање је одржала Душка Димовић, представница Светске организације за природу. Др Владимир Ђурђевић, ванредни професор на Физичком факултету, Института за метеорологију у Београду, изложио је промене и пројекције будуће климе у Србији и општини Бачка Паланка. Александар Милићевић, консултант за област вода, дефинисао је препоруке за одржавање водних  ресурса у Бачкој Паланци, док је Дејан Баковић, консултант за шумарство, образложио утицај шумског екосистема на микроклиму Бачке Паланке. Потом су ученици наше школе и Средње стручне школе „Др Радивој Увалић“ изнели мере прилагођавања на климатске промене и очување биодиверзитета.                                                                   

 Гордана Радановић,

 професор географије