НАША ШКОЛА ЈЕ ДОБИЛА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА САНАЦИЈУ САНИТАРНОГ ЧВОРА

  Михаљ Њилаш, покрајински секретар Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, 25.априла 2019. године представио је пројекте инвестиционих улагања у оквиру којих се финансира односно суфинансира реконструкција, адаптација, санација и инвестиционо одржање објеката образовно-васпитних установа на територији АП Војводине.

Наша школа добила је финансијска средства за санацију мокрих чворова

  Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице доделио је средства за укупно 48 корисника, међу којима је и наша школа. Укупан износ додељених средстава за кориснике прелази милијарду динара. Добијена средства ће бити искоришћена за санацију санитарног чвора у нашој школи.