Истраживали смо

Трговина људима - Trafficking

  Друштвени феномен - трговина људима подразумева продају и куповину, односно држање неке особе у циљу њене експолатације. До експлоатације увек долази и експлоатација се одржава употребом силе, претње, преваром, злоупотребом овлашћења, тешког положаја, отмицом или на неки други начин.
  Важно је нагласити да пристанак жртве на експлоатацију, не мења чињеницу да се ради о трговини људима и да је то кривично дело.
  Један од уобичајених стереотипа је да трговци људима своје жртве излажу искључиво сексуалној експлоатацији, да су им жртве само жене и девојчице, где се занемарују други облици експлоатације, као што је нпр.радна експлоатација, чије су жртве најчешће мушкарци.
Trgovina ljudima   Најчешћи облици експлоатације људи су: сексуална експлоатација и принудна проституција, принудни рад, принудно просјачење, принуда на вршење кривичних дела, трговина органима, принудни рад у кући, принудни бракови, принудна војна служба (нпр. феномен деце војника).
  Жртву често у ланац трговине људима увлачи особа коју она познаје и у коју има поверења. Експлоатација подразумева различите начине на који се жртва користи ради постизања крајњег циља – а то је остваривање зараде за трговца људима.
Док су још на путу до одредишта, трговци људима жртвама одузимају документа, да би наводно „средили“ радну дозволу и сл. На тај начин жртва губи свој правни идентитет.
  Постоје и предрасуде. Нпр. да жртве трговине људима увек потичу из сиромашних породица, да су само странци жртве, да су у ланац експлоатације ушли насилним путем и против своје воље – отмице...
  Наше истраживање је имало акценат на феномену пре свега радне експлоатације. Циљна група су нам били матуранти.

педагог Виолета Дамјановић
E-посетница