Позиције у конфликту

Ескалација конфликта

   На табли код мене у кабинету већ дуго времена (мало се и обрисало) стоји подсетник:

Позиције у конфликту

   Поред позиција у конфликту, важно је навести и неколико ствари које доводе до његове екскалације. Фазе које се могу приметити у самом настајању конфликта су:

 • Јављају се неке супротности
 • Имамо сазнање о конфликту
 • Појављује се неко избегавање и такмичење супротних страна
 • Јавља се отворени конфликт који види шири круг људи
 • Видимо утицај целе групе

   Када говоримо о ЕСКАЛАЦИЈИ конфликта можемо приметити још нешто:

 • Да се све више дефинишу супротности. Актери су у грчу да не дође до сукоба. Стране се искључују
 • Стране почињу да размишљају „црно - бело“ где постоји доминација мишљења или да се допусти да туђе мишљење буде наметнуто
 • Све више расте опасност од погрешне интерпретације поступака друге стране, где треба „супарника довести пред свршен чин“
 • Овде сада наступају стереотипи и клишеи. Свака страна покушава да добије више присталица
 • Супротна страна се приказује у лошем светлу – јавно се то ради
 • Присутне су претње и конфликт добија на својој ескалацији
 • Супротна страна се не посматра као људско биће. Планирају се и спроводе акције с циљем уништења. Изврћу се вредности: и ако се постигне мала штетa – означава се као сопствена победа
 • Циљ постаје уништавање „непријатеља“
 • Као једини циљ се прихвата уништење противника, по цену самоуништења у физичком смислу.

   КАДА и ЗАШТО уопште долази до лоше комуникације?

 • Када је лоше формулисана порука другима
 • Ако постоји недостатак тачности и истине
 • Наше предрасуде су наше личне вредности (културно порекло) и могу да утичу на комуникацију као филтери
 • Уколико је смањена концентрација слушања (лоша вештина). Објективно одвраћање пажње (дистракције) могу се појавити у виду буке, недостатка интересовања за тему. А понекад суптилно – када размишљамо или када обраћамо пажњу само на неке чињенице а не слушамо компактну целину која се преноси – уместо чина слушања.
 • Емотивна смо бића и емотивна обојеност у комуникацији може лоше да утиче на пренос информација: љутња, бес, страх, заљубљеност...
 • Хумор, шала, смех уколико пређе границе. Поруку може учинити неозбиљном.