ТШ "9.мај" жели Вам добро здравље и успешну школску 2020/2021. годину

КОМБИНОВАНА     НАСТАВА

Slider

Браварско занимање је једно од најтраженијих занимања.

Практична настава се одвија у школској радионици, а учење у добро опремљеним кабинетима.

По завршетку школовања, могуће је запослење у предузећима, могућ је самостални рад у сопственој радионици (уз минимална стартна улагања), а могуће је и дошколовати се на више степене образовања.

  Ученици који заврше овај занат могу обављати све врсте браварских послова:
 • израда металних ограда, брава, кључева, механизама за врате и прозоре
 • израда металних конструкција
 • обрада лимова, профила и цеви, израда металног намештаја
 • извођење монтажних радова на грађевинским објектима
 • израда прозора и врата од алуминијумских, прохромских и пластичних профила
 • обрада металних предмета резањем, спајањем

Наставни план општеобразовних предмета за трогодишње профиле у подручју рада машинство и обрада метала можете преузети овде.
 • Ово је образовни профил који ће ти омогућити да уђеш у свет савремених аутомобила и теретних возила.
 • Ово је образовни профил који је увек тражен, како у прошлости тако и у будућности, јер се власници својих љубимаца (аутомобила) њих никада неће одрећи.
 • Оспособљава ученике да врше сервис и одржавање моторних возила, откљањају неисправности на возилима, као и да растављају и састављају делове и склопове.
 • Ако више волиш практичан рад, а у животу желиш да радиш оно што волиш и желиш што пре да се осамосталиш.

Наставни план општеобразовних предмета за трогодишње профиле у подручју рада машинство и обрада метала можете преузети овде.
Овај образовни профил захтева креативност, која се огледа преко програмирања компјутерски управљаних машина, основе компјутерске графике и пројектовања технолошких система. Уз помоћ компјутера обједињени су пројектовање, моделирање и производња.

Ученици по завршеној школи нису везани само за машинску индустрију, него и за друге привредне делатности: фармација, медицина, текстилна индустрија...

Настава је очигледна и спроводи се уз примену савремених наставних средстава и учила (видео пројектори, рачунари,симулатори рада машина као и саме машине са CNC управљањем) тако да ученици по завршетку овог школовања бивају оспособљени за практичан рад и примену онога што су кроз школовање научили

  На овом смеру ученици:
 • овладавају програмирањем компјутерски управљаним машинама
 • стичу основна знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем
 • оспособљавају се за повезивање теоријских знања о обрадним процесима и принципима пројектовања нових производа и технолошких процеса уз подршку рачунара(CAD/CAM системи)
 • стичу знања о пројектовању технологије за CNC машине и њену примену
 • упознају функције управљачке јединице и оспособљавају се за програмирање и тестирање програма
 • развијају смисао за сарадњу са пројектантима и конструкторима производа као и оператерима за CNC машине и са осталим субјектима у пословном систему

Наставни план профила ТЗКУ можете преузети овде.

Наставни план профила ТЗКУ (CNC) машина, можете преузети овде.
Након завршеног школовања оспособљен је да учествује у процесу развоја и изради нових производа, захваљујући обуци на лиценцираном програму Pro/Engineer Wildfire 2.0 који школа поседује и да решава проблеме концептуалног дизајна.

Могућност запошљавања је компјутеризована машинска обрада, процесна техника, аутомобилска индустрија и друге области где се користе компјутеризоване технологије. Наравно могуће је и даље школовање на неком од факултета.

Настава се изводи у савременим рачунарским кабинетима (један ученик – један рачунар) уз употребу мултимедијалних наставних средстава и најсавременијих CAD/CAM програмских пакета.

Примена компјутера и напредних програмских пакета ученику омогућавају истраживање, развијају креативност и подижу ефикаснос, смањују моторичко напрезање при креацији модела.

  На овом смеру стичу се потребна знања за:
 • активно коришћење рачунара
 • израду мултифункционалних 3D модела
 • пројектовање машинских делова и склопова
 • коришћење стандарда и стручне литературе
 • израду прорачуна и технолошке документације коришћењем рачунара

Списак општеобразовних и стручних предмета по разредима са годишњим и недељним бројем часова можете погледати овде.
Образовни профили

Подручје рада: Електротехника
( 4 године )

Подручје рада: Електротехника
( 4 године )

Подручје рада: Електротехника ( 4 године )

Електротехничар
информационих технологија

Администратор
рачунарских мрежа

Електротехничар
процесног управљања

 

Машинство и обрада метала
( 4 године )

Машинство и обрада метала ( 4 године )

 

 

Машинство и обрада метала ( 3 године )

Машинство и обрада метала
( 4 године )

 

 

Машински техничар
за компјутерско конструисање

Техничар за компјутерско управљање
(CNC) машина

Аутомеханичар
( 3 godine )

Аутомеханичар

Бравар
( 3 godine )

Бравар

Slider
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
Slider