Slide 1
Резултати матурских и завршних испита
ТШ "9.мај" жели Вам добро здравље и што бољи успех током школовања

Браварско занимање је једно од најтраженијих занимања.

Практична настава се одвија у школској радионици, а учење у добро опремљеним кабинетима.

По завршетку школовања, могуће је запослење у предузећима, могућ је самостални рад у сопственој радионици (уз минимална стартна улагања), а могуће је и дошколовати се на више степене образовања.

  Ученици који заврше овај занат могу обављати све врсте браварских послова:
 • израда металних ограда, брава, кључева, механизама за врате и прозоре
 • израда металних конструкција
 • обрада лимова, профила и цеви, израда металног намештаја
 • извођење монтажних радова на грађевинским објектима
 • израда прозора и врата од алуминијумских, прохромских и пластичних профила
 • обрада металних предмета резањем, спајањем
Млади бравари - заваривачи будући посао могу наћи у предузећима и компанијама које се баве израдом машинских и грађевинских конструкција за домаће и инострано тржиште.

Образовни профил МЕХАНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА, као модел са елементима дуалног образовања, уведен је у оквиру пројекта „Реформа средњег стручног образовања“ који спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу ГИЗ, а под покровитељством Министарства за економску сарадњу и развој СР Немачке.

 • Ово је образовни профил који ће ти омогућити да уђеш у свет савремених аутомобила и теретних возила.
 • Ово је образовни профил који је увек тражен, како у прошлости тако и у будућности, јер се власници својих љубимаца (аутомобила) њих никада неће одрећи.
 • Оспособљава ученике да врше сервис и одржавање моторних возила, откљањају неисправности на возилима, као и да растављају и састављају делове и склопове.
 • Ако више волиш практичан рад, а у животу желиш да радиш оно што волиш и желиш што пре да се осамосталиш.

Овај образовни профил захтева креативност, која се огледа преко програмирања компјутерски управљаних машина, основе компјутерске графике и пројектовања технолошких система. Уз помоћ компјутера обједињени су пројектовање, моделирање и производња.

Ученици по завршеној школи нису везани само за машинску индустрију, него и за друге привредне делатности: фармација, медицина, текстилна индустрија...

Настава је очигледна и спроводи се уз примену савремених наставних средстава и учила (видео пројектори, рачунари,симулатори рада машина као и саме машине са CNC управљањем) тако да ученици по завршетку овог школовања бивају оспособљени за практичан рад и примену онога што су кроз школовање научили

  На овом смеру ученици:
 • овладавају програмирањем компјутерски управљаним машинама
 • стичу основна знања о технолошким могућностима обрадних система са компјутерским управљањем
 • оспособљавају се за повезивање теоријских знања о обрадним процесима и принципима пројектовања нових производа и технолошких процеса уз подршку рачунара(CAD/CAM системи)
 • стичу знања о пројектовању технологије за CNC машине и њену примену
 • упознају функције управљачке јединице и оспособљавају се за програмирање и тестирање програма
 • развијају смисао за сарадњу са пројектантима и конструкторима производа као и оператерима за CNC машине и са осталим субјектима у пословном систему

Наставни план профила ТЗКУ (CNC) машина, можете преузети овде.

Након завршеног школовања оспособљен је да учествује у процесу развоја и изради нових производа, захваљујући обуци на лиценцираном програму Pro/Engineer Wildfire 2.0 који школа поседује и да решава проблеме концептуалног дизајна.

Могућност запошљавања је компјутеризована машинска обрада, процесна техника, аутомобилска индустрија и друге области где се користе компјутеризоване технологије. Наравно могуће је и даље школовање на неком од факултета.

Настава се изводи у савременим рачунарским кабинетима (један ученик – један рачунар) уз употребу мултимедијалних наставних средстава и најсавременијих CAD/CAM програмских пакета.

Примена компјутера и напредних програмских пакета ученику омогућавају истраживање, развијају креативност и подижу ефикаснос, смањују моторичко напрезање при креацији модела.

  На овом смеру стичу се потребна знања за:
 • активно коришћење рачунара
 • израду мултифункционалних 3D модела
 • пројектовање машинских делова и склопова
 • коришћење стандарда и стручне литературе
 • израду прорачуна и технолошке документације коришћењем рачунара

Списак општеобразовних и стручних предмета по разредима са годишњим и недељним бројем часова можете погледати овде.
Slide 1
Образовни профили

Подручје рада: Електротехника
( 4 године )

Подручје рада: Електротехника
( 4 године )

Електротехника ( 4 године )

Електротехничар
информационих технологија

Администратор
рачунарских мрежа

Електротехничар
обновљивих извора енергије

 

Машинство и обрада метала
( 4 године )

Машинство и обрада метала ( 4 године )

 

 

Машинство и обрада метала ( 3 године )

Машинство и обрада метала
( 4 године )

 

 

Техничар за компјутерско управљање
(CNC) машина

Механичар моторних возила
( 3 године )

Механичар моторних возила

Бравар - заваривач
( 3 godine )

Бравар - заваривач

1
1 - copy
2
3
4
5
6
7
8
9
10
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42