Семинари организовани унутар установе

Курс је намењен наставницима школе који желе да користе различите веб алате у настави. Осмишљен је на основу искустава са семинара "Creativity in Teaching and Learning using ICT: The Digital Classroom", центра Cervantes Training, похађаног у оквиру Еразмус+ пројекта.