Електротехничар информационих технологија

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА је потпуно нови образовни профил. Реч је о врло атрактивном занимању које подразумева стварање кадрова за рад у софтверској индустрији.

Циљ овог образовног профила је оспособљавање ученика да пројектују и имплементирају све облике апликативних софтверских производа, почевши од десктоп апликација, па све до статичких и динамичких апликација базираних на веб технологијама.

У питању је образовни профил у оквиру ког се настава из стручних предмета обавља у рачунарским кабинетима, у малим групама уз велику количину практичног рада и вежби.

    У оквиру овог образовног профила, ученици се оспособљавају за:
  • израду десктоп апликација
  • израду статичких и динамичких веб апликација
  • програмирање у неколико програмских језика и технологија: C, Java, C#, HTML, JavaScript, ASP.NET
  • пројектовање и реализацију база података
  • инсталирање и одржавање системског софтвера
  • одржавање хардвера
  • заштиту рачунарских система
План и програм можете преузети овде.