Резултати матурских и завршних испита

Штампа
Електротехничар информационих технологија - оглед
Резултати са испита за проверу стручно теоријских знања
Резултати са практичног дела матурског испита (Програмирање и Веб програмирање)


Администратор рачунарских мрежа
Резултати са испита за проверу стручно теоријских знања