Електротехничар обновљивих извора енергије

Назив квалификације: Електротехничар обновљивих извора енергије

Подручје рада: Електротехника
Ниво квалификације: IV

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ је посебно атрактивно занимање и актуелно за привреду. Ученици су након школовања оспособљени да врше монтажу елемената попут фотонапонских система, ветросистема, хидросистема и постројења на биомасу.

Овај профил је реформисани образовни профил електротехничар енергетике. Према наставном плану и програму Министарства просвете, науке и технолошког развоја, циљ је да се допринесе системском развоју области обновљивих извора енергије у нашој земљи. Знања и компетенције омогућују ученицима запослења у електродистрибуцијама, пројектним бироима, електросервисима и предузећима која се баве пројектовањем, изградњом и одржавањем система обновљивих извора енергије.

Током четворогодишњег школовања, ученици се обучавају о:
  • основама пројектовања електричних инсталација ;
  • правилном одржавању електричних инсталација, апарата, уређаја и електромотора ;
  • одржавању електричних мрежа, извођењу радова у безнапонском стању, у близини напона и под напоном ;
  • значају обновљивих извора енергије;
  • примени рачунара у електротехници и посебно у енергетици.

План и програм стручних предмета можете преузети овде.