Индивидуални образовни план - ИОП 3

  Вештине код наставника, да са лакоћом препознају даровито дете, су више-мање присутне. Материјал који предлажем је богат и обилује карактеристикама који у великој мери могу да олакшају овај посао.
  За карактеристике даровите деце се наводе категорије, карактеристике како препознати ученика који је даровит. Свакако да „оштро“ око наставника може да примети по чему се даровита деца разликују међу собом.

ИОП 3

  На овом линку се налази материјал у ПДФ формату који наставницима свакако може помоћи да се поред идентификације даровитих ученика, приступи развијању њихових компетенција и усмеравању ка перманентном неговању даровитости до максимума.

педагог Виолета Дамјановић
E-посетницаСиндром: Сагоревање на послу код наставника

  Радни процес наставника је динамичан феномен, који је повезан поред низа пријатних момената и са низом стресора на радном месту.
  У току своје професионалне каријере, многи просветни радници пролазе кроз периоде када се након низа стресора преиспитују и своде неку своју рачуницу. Долазе у ситуацију да сумњају у своје професионалне могућности и компетентност. Неки наставници напуштају школску средину и запошљавају се на неком другом радном месту које је, по њиховом мишљењу, мање стресно.
Burnout код наставника   Посао наставника је веома занимљив и садржајан, али услед великих психичких и физичких оптерећења овај посао, нарушава здравље наставника (ако се не предузму одређене превентивне мере).Стресови често доводе човека у ситуације великог психофизичког напрезања. Хронични емоционални и интерперсонални стресори на радном месту могу код одређених наставника да формирају синдром сагоревања на послу.
  Овај синдром укључује емоционалну исцрпљеност, деперсонализацију и ниско лично постигнуће радника. Синдром сагоревања, настаје као последица неусаглашених односа између запослених људи, с једне стране и радне средине, с друге стране. Најчешће се јавља на радним местима код радника који обављају послове везане за рад и комуникацију са људима. Предиспозиције за овај синдром налазимо код особа које имају тенденцију ка перфекционизму у раду, велика и често нереална очекивања и процене везане за себе и посао који обављају.
  Истраживали смо наше колеге колико посао утиче стресно на њих. Добијени и обрађени подаци се налазе код педагога.
  

педагог Виолета Дамјановић
E-посетницаТема: Дигитано насиље

  20.11.2019. у нашој школи одржан је јавни час на тему Дигитално насиље у одељењима IV3 и II1.
  Поводом обележавања 30 година Конвенције дечијих права, наша школа се укључила на нивоу Војводине да на овакав начин обележи овај јубилеј.
Digitalno nasilje   Предавачи су били педагог Виолета Дамјановић и професор информатике Светлана Ерцег. Јавном часу је присуствовала и професор српског језика и књижевности Радмила Ристић.
  Приказана је сјајна презентација која је подстакла ученике да активно учествују у реализацији оваквог часа. Врло искрено су одговарали на постављена питања, отворено су причали о властитим искуствима када су у питању најразличитије могућности дигиталног насиља. На задовољство предавача и они су поставили велики број питања.
  Стиче се утисак да су веома зрели и свесни свих опасности којима су у данашњем времену изложени, али су и врло аргументовано бранили неке своје ставове, истичући да свако мора да преузме одговорност за своје поступке. Час је био динамичан и прекратак за све оне који су желели да дискутују.

аутор текста:
Радмила Ристић, професор српског језика и књижевностиСтрана 1 од 3