Бравар - заваривач

Браварско занимање је једно од најтраженијих занимања.

Практична настава се одвија у школској радионици, а учење у добро опремљеним кабинетима.

По завршетку школовања, могуће је запослење у предузећима, могућ је самостални рад у сопственој радионици (уз минимална стартна улагања), а могуће је и дошколовати се на више степене образовања.

Млади бравари - заваривачи будући посао могу наћи у предузећима и компанијама које се баве израдом машинских и грађевинских конструкција за домаће и инострано тржиште.