Аутомеханичар

Наставни план општеобразовних предмета за трогодишње профиле у подручју рада машинство и обрада метала можете преузети овде.