Курс је намењен настави географије, првенствено ученицима првог разреда образовног профила ЕТИТ и другог разреда образовног профила АРМ.