Реч описменизација не постоји у књижевном српском језику, али када би постојала означавала би "процес  увођења и поштовања  језчких и правописних правила стандардног српског језика и њихова употреба у усменој и писаној комуникацији". Иако се ова правила уче у школама, сведоци смо забрињавајућих примера неписмености свуда око нас. Овај курс ће послужити да се неких ствари подсетимо, можда неке и да научимо, утврдимо или питамо како бисмо као одговорни чланови друштва потврдили постојање, наше, српске културе. Дакле, описменизација - сад!