Овај курс је намењен за све ученике другог разреда, без обзира коју оцену  из српског језика и књижевности имају. Садржаји прате план и програм, али су замишљени да буду основа опште културе сваког појединца. 

Акценат ће бити на суштини, на идејама, на свему ономе што је у вези и са садашњим тренутком. Ученицима ће бити понуђени садржаји за које можда немамо довољно времена или их прелазимо на брзину на редовној настави.